Aksil, øvre vinkel mellom bladstilk og stengel, eller mellom grein og stamme. I aksilen mellom bladstilk og stengel ligger det akselknopper med hvilende meristem. Ved aksil placentasjon er frøemner plassert i i hjørnet av skillevegger (septum) eller sentral akse i fruktknuten dannet fra sammenvokste fruktblad.