Yteved, den ytre lysere delen av veden i en trestamme, se geite.