Geite, splint, yte, den ytre lysere delen av veden i en trestamme. Cellene er for en stor del funksjonsdyktige (vanntransport, lagring av organisk stoff), i motsetning til den indre kjerneveden (malmen). Hos noen trearter som furu, lerk og eik, skiller geiten seg fra den indre mørke kjerneveden. Hos trær med lys kjerneved, f.eks. gran og bjørk, er det ingen synlig forskjell.