Bregnehår, hår fra jordstenglene av forskjellige bregner. Før brukt i farmakologi til fremstilling av blodstillende midler.