Norsk teaterhistorie omfatter teater i Norge gjennom omtrent 500 år. De første historiske sporene etter teater finnes i tilknytning til latinskolene på 1500-tallet. På slutten av 1600-tallet kom det omreisende teatertrupper til Norge fra Tyskland og andre land på kontinentet. De dramatiske selskapene ble viktige for etableringen av et norsk, profesjonelt teater på begynnelsen av 1800-tallet. Hele artikkelen