Utviklingspsykologi

Utviklingspsykologi er et psykologisk forskningsområde som fokuserer på hvordan endringer i atferd og egenskaper kan relateres til alder, fra unnfangelse til død.I prinsippet kan ethvert psykologisk fenomen studeres fra en utviklingspsykologisk synsvinkel. Det som skiller utviklingspsykologien fra andre deler av psykologien er først og fremst hvordan temaer studeres.Historisk var rene beskrivelser av barn på ulike alderstrinn og deres utvikling (deskriptive studier) vanlige; senere ble utviklingspsykologiske studier ofte gjennomført innenfor de dominerende teoretiske rammer (psykodynamisk tilnærming, kognitiv, læringspsykologisk).Moderne utviklingspsykologi er i hovedsak konsentrert om mer spesifikke temaer i utviklingen. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Stephen von Tetzchner

Universitetet i Oslo

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 42 artikler: