Geni, betegnelse for den som viser anlegg og talenter langt utover det vanlige. Psykologisk forskning gir ikke holdepunkter for å anta at «geniet» er vesensforskjellig fra andre mennesker, men har fremtredende naturlige anlegg som er videreutviklet gjennom øving fra tidlig alder. Resultatet kan være meget høy grad av generell evne (intelligens), spesielle talenter og ferdigheter, for eksempel innen musikk eller matematikk, gjerne kombinert med evne til nytenkning av høy kvalitet, kreativitet.