Utviklingspsykologi er et psykologisk forskningsområde som dreier seg om aldersmessige endringer i tenkning, atferd og egenskaper, fra unnfangelse til død. Klinisk utviklingspsykologi dreier seg om framveksten og behandling av kognitive, atferdsmessige og emosjonelle vansker.

I prinsippet kan ethvert psykologisk fenomen studeres fra en utviklingspsykologisk synsvinkel. Det som skiller utviklingspsykologien fra andre deler av psykologien, er først og fremst at fenomenene settes i en tidsmessig og aldersmessig sammenheng.

Historisk har rene beskrivelser av barn på ulike alderstrinn og deres utvikling (deskriptive studier) vært vanlige. Senere har utviklingspsykologiske studier (observasjonsstudier, eksperimentelle studier, og så videre) ofte blitt gjennomført innenfor de dominerende teoretiske rammer (psykodynamisk psykologi, evolusjonspsykologi (nativisme), logisk konstruktivisme, informasjonsbearbeiding, sosialkonstruktivisme, og atferdsanalytisk psykologi (læringsteori).

Moderne utviklingspsykologi omfatter alle sider ved menneskelig fungering og ser utvikling som en transaksjonell prosess, der foreldre og barn gjensidig påvirker hverandre. Forskningen fokuserer på noe forskjellige forhold for ulike aldersgrupper.

Utviklingen i fosterlivet dreier seg særlig om den fysiske veksten og betydningen av kjemisk påvirkning og erfaring.

Studier av spedbarn dreier seg om utvikling av selvoppfattelse, temperament, emosjoner, selvregulering, reflekser og andre bevegelser, tilknytning, problemløsning og kommunikasjon. Disse temaene studeres fra to generelle synsvinkler: Betydningen av medfødte egenskaper og ferdigheter og av det sosiale og fysiske miljøet for utviklingen, og samvirket mellom medfødte egenskaper og miljøpåvirkning.

Forskning på barn og ungdommer fokuserer særlig på utvikling av kognisjon og språk, moral, autonomi, personlighet, identitet, og karrierevalg.

Det meste av utviklingspsykologien fokuserer på utviklingen fram til voksen alder. Livsløpspsykologi omfatter også den utviklingen som skjer i voksenalderern og aldring. Den omfatter både framvekst og tap av ferdigheter og evner. Blant sentrale temaer er fysiske og kognitive endringer knyttet til alder, sosiale relasjoner til familie og andre mennesker, arbeid og helse.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Smith, Lars & Stein Erik Ulvund: Spedbarnsalderen, 2. utgave, 1999, isbn 82-00-12898-9
  • von Tetzchner, Stephen: Utviklingspsykologi, 2. utgave, 2012, ISBN 978- 82-05-39078-2

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg