Verbale evner, utgjør en viktig side ved den menneskelige intelligens. Det skjelnes ofte mellom to atskilte faktorer, evnen til å forstå meningsinnholdet i språklige (verbale) utsagn, og evnen til en mer «flytende» verbal fremstillingsform.