Språkutvikling er tilegnelse av grunnleggende beherskelse av språk.