internalisering

Internalisering er innenfor psykologi det at ytre prosesser blir rekonstruert som indre prosesser. Et eksempel er når barn selvstendig tar i bruk strategier for problemløsning som de tidligere har brukt i samarbeid med andre, eller når en person gjør andre menneskers holdninger og egenskaper eller samfunnets normer til sine egne.

Faktaboks

Uttale
internalisˈering
Etymologi
av engelsk internal, ‘indre’

I sosialkonstruktivistiske teorier om kognitiv utvikling er internalisering et sentralt element. I Lev Vygotskijs teori blir barns språk og kognisjon formet gjennom deres samhandling med andre mennesker og internalisering av kulturens redskaper og tenkemåter. Internalisering betyr at ytre prosesser, for eksempel i form av dialoger og problemløsning i samarbeid, blir gjort til indre prosesser, til en del av barnas sinn. Ifølge utviklingspsykologen Katherine Nelson begynner barn konstruksjonen av den selvbiografiske historien gjennom internalisering av samtaler med foreldre og andre voksne om hendelser de har opplevd. Barn internaliserer dessuten i stor grad kulturens kjønnsroller og kjønnsstereotypier.

Flere teorier ser internalisering som et sentralt element i moraldannelsen. Sigmund Freud mener at barn identifiserer seg med sine foreldre, og at denne identifiseringen resulterer i en internalisering av ytre krav, av foreldrenes sosiale og kulturelle holdninger og verdier. Ifølge psykologen Judy Dunn observerer, tolker og internaliserer barn forskjellige aspekter av foreldrenes atferd. Internaliseringen er særlig viktig for evnen til å utøve moralsk kontroll og føle ansvar og skyld for det man gjør. En vellykket internalisering av gode verdier er en vesentlig forutsetning for stabil sosial tilpasning og trivsel.

Samvittigheten representerer en indre standard og internalisering av kulturens etiske holdninger som blant annet gjør barn i stand til å motstå fristelser når voksne ikke er til stede. Utviklingen begynner i tidlig barnealder og fortsetter gjennom ungdomsalderen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Petter Uggerud

Hei. Hvem har skrevet denne? eller hvem eller hvor er den gitt ut? ellers veldig bra dere holder på dette. uten deres så hadde ikke min hverdag og studie-hverdag vært den samme.

svarte Mari Paus

Hei Petter, og takk for hyggelig kommentar! Denne artikkelen er hentet fra papirleksikonet, hvor ikke alle artiklene hadde navngitt forfatter. Det står mer om dette her: https://meta.snl.no/Artikler_fra_papirleksikonet . Lykke til videre med studiene! Vennlig hilsen Mari i redaksjonen

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg