G-faktor, generell intelligens, betegnelsen på den grunnleggende intelligensfaktor som skulle utgjøre en slags fellesnevner for resultatene på ulike intelligenstester. En prøve som i minst mulig utstrekning målte spesielle evner, skulle etter dette være den mest rendyrkede og ideelle intelligenstest. Det er hittil (2000) ikke funnet noe grunnlag for å hevde at det eksisterer en g-faktor.