Veibygging

Vei, samferdselsåre, særlig brukt om strekninger utenfor byer og tettsteder (jf. gate). Veier er nødvendig for et moderne samfunn for at vi skal kunne tranportere mennesker og gods. Til tross for flere negative effekter av vegtrafikk (ulykker, forurensning, arealbruk) er det stor vilje til utbygging og vedlikehold av vegnettet. . Hele artikkelen