En vei er en samferdselsåre for ferdsel med bil, sykkel eller for gående. Ordet vei er særlig brukt om strekninger utenfor byer og tettsteder, hvor man oftere bruker ordet gate. Veier er nødvendig for et moderne samfunn for at vi skal kunne transportere mennesker og gods. Til tross for flere negative effekter av veitrafikk, som ulykker, forurensning og arealbruk, er det stor vilje til utbygging og vedlikehold av veinettet. Hele artikkelen