Faskin, bunt av grener, lengde 2–4 m, tykkelse 25–30 cm. Faskiner anvendes ved anleggsarbeider til å beskytte skråninger mot erosjon, til elveforbygningsarbeider og til underlag for provisoriske veier, demninger og fundamenter på bløt grunn. Faskiner er fortsatt i utstrakt bruk i land med billig arbeidskraft og nok skog, men er ellers stort sett avløst av geotekstiler.