Plastring, dekning av skjæringsskråninger i jordterreng med et lag av flate steiner over et gradert grusfilter på fiberduk for å hindre at strømmende vann graver ut jordmassene.