Nedføringsrenne, åpen, bratt, steinkledd grøft for nedføring av små bekker i skråninger ved vei- og jernbanebygging.