Dossering, overhøyde i veiens kjørebane for å sikre drenering og stabilitet ved kjøring i kurver. Flyplasser og rette veistrekninger dosseres med ekstra overhøyde langs midten og jevnt fall til begge sider (takfall). I krappe kurver dosseres veier med overhøyde i ytre kjørefelt så hele kjørebanen får jevnt tverrfall innover. På racerbaner kan det være meget stor dossering i kurver. På offentlige veier er maksimal dossering avgrenset til 6–8 % for å hindre at kjøretøyer skal skli over i motgående kjørefelt ved oppbremsing og glatt føre.