Klotoide, overgangskurve med krumming som øker lineært med kurvelengden, brukes f.eks. ved overgang fra rettlinje til sirkelkurve i veibygging.