Avviklingskapasitet er betegnelsen for den maksimale tra­fikk­meng­den (antall kjøretøy) en vei eller et veisystem kan avvikle per tids­enhet.