Telefarlighet, uttrykk for den evne finkornet jordmateriale har for å suge opp vann til frysefronten. Vannet danner islinser når det fryser, noe som vanligvis forårsaker deformasjoner og ujevn løfting av overliggende fundamenter eller veidekker (telehiving). Når islinsene smelter, blir det overskudd av vann og bæreevnen i telefarlig grunn reduseres (teleløsning).