Aksellast, last som aksel på kjøretøy påfører veidekket. Største tillatte aksellast på offentlige veier i Norge er 10 tonn på enkelt aksel, bortsett fra at drivaksel kan ha 11,5 tonn. Dobbeltaksel (boggi) kan ha samlet aksellast 18 tonn med innbyrdes akselavstand 1,2 til 1,8 m, men 19 tonn når drivakselen har tvillinghjul og luftfjæring eller tilsvarende 'myk' fjæring eller når to drivaksler har tvillinghjul og ingen av akslene overstiger 9,5 tonn. Trippelaksel (trippelboggi) kan ha en samlet aksellast på 24 tonn med innbyrdes akselavstander 1,2 til 1,8 m.