Brukes også når et asfaltdekke sprekker opp i et mer eller mindre rutenettformet mønster under påkjenninger fra trafikk og klima. Rutenettet dannes først av tynne riss, etter hvert som nedbrytingen går videre, utvikles rissene til tydelige sprekker og dekket får et typisk utseende som ofte kalles «krokodillehud».