Fall-lodd, mobilt prøveutstyr som brukes for å måle bæreevnen for veier og flyplasser. Ved hjelp av et lodd påføres dekket en støtbelastning, nedbøyningen av dekket ved belastningen måles med geofoner som er plassert på dekkeoverflaten, og bæreevnen beregnes på basis av de målte nedbøyningsverdiene.