Trasé, linje i terrenget for vei, jernbane eller kraftledning.