Mire, wrede, enkelt sikteinstrument med pendel og speil for innsikting av horisontale siktelinjer og siktelinjer med faste stigninger, tidligere brukt ved enkle veibyggingsarbeider.