John Loudon McAdam, født i Skottland, britisk veiingeniør. Rundt 1820 lanserte McAdam en ny metode for forsterkning og bygging av veier; etter denne bygges hele overbygningen opp av knust stein (pukk) for å sikre god bæreevne og effektiv drenering. Med visse modifikasjoner har metoden blitt mye brukt senere. Prinsippet har fått betegnelsen makadamisering.