Marshallprøve, standardisert laboratoriemetode for proporsjonering av bitumen og steinmaterialer for asfaltdekker på veier og flyplasser. Nyere prøvingsmetoder som bedre kan måle asfaltmaterialers evne til å tåle trafikkens dynamiske påkjenninger er under utprøving.