Overhøyde, gradvis løfting av veidekkets ytre kjørefelt gjennom overgangskurven for å motvirke sentrifugalkraften og forbedre kjørekomforten. I jernbanekurver løftes den ytre skinnestrengen i sporet for å oppnå tilsvarende effekter.