Stikkrenne, gjennomløp for vann under vei eller jernbane. Stikkrennen kan være murt, støpt eller laget av rør. Store stikkrenner kalles også kulverter.