Geometrisk gradient er brukt som uttrykk for stigning på vei, bane eller terreng; g = 1/10 betyr f.eks. at veien stiger 1 m opp på 10 m horisontal lengde.