Hjullast, den kraft et hjul overfører fra akselen til kjørebanedekke eller skinne. For motorkjøretøy og jernbanevogner brukes også begrepet aksellast = 2 × hjullasten. Tillatt hjul- eller aksellast på veier, flyplasser og jernbaner er avhengig av bæreevnen for overbygningen og dekkekonstruksjonen. Over 95 % av riksveiene og 55 % av fylkesveiene i Norge tåler aksellast på 100 kN (10 tonn), som er standard bæreevne etter veinormalene. Etter hvert blir resten av disse veiene forsterket for å tåle denne belastningen. Hovedlinjene i det norske jernbanenettet trafikkeres med aksellast på 225 kN (22,5 tonn), den økes etter hvert til 250 kN (25 tonn). De enkelte hovedhjulene i landingsunderstellet på store fly i sivil internasjonal trafikk må bære en last på rundt 275 kN (27,5 tonn). Disse konsentrerte belastningene stiller derfor store krav til bæreevnen for asfalt- og betongdekkene på de aktuelle flyplassene.