Åsa, kvinnenavn, norrønt Ása, opprinnelig kortnavn til norske kvinnenavn på Ås-, av áss-, 'gud'. Navnedag 2. mai.