Bøkeskog

BøkeskogenLindås nord for Bergen.

Bøkeskog
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Eikeskog på Nesodden i Akershus

Det er kun i Agder at eika danner rene bestand, og der de har en en viss økonomisk betydning i skogbrukssammenheng. Eiketrærne på bildet befinner seg på Nesodden i Akershus.

Eikeskog på Nesodden i Akershus
Lisens: CC BY SA 3.0
Blåbærgranskog

Grana er ofte eneste treslag i den artsfattige blåbærgranskogen - den vanligste granskogtypen i Norge.

Blåbærgranskog
Lisens: CC BY SA 3.0
Furuskog i høstfarger

Furuskog på elveterrasse.

Furuskog i høstfarger
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Høgstaudeskog med dunbjørk

På lune, næringsrike steder i bjørkebeltet blir trærne 8-10 meter høye og har ofte en rik vegetasjon. Her dominert av tyrihjelm.

Høgstaudeskog med dunbjørk
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Treslagsfordeling er fordelingen av ulike treslag eller treslagsgrupper innenfor et definert skogareal, vanligvis basert på andel av stående volum eller, som oftest i ung skog, andel av kronedekning.

Stående volum av skogen i Norge, med bark, er på over 1,1 milliard kubikkmeter. De dominerende treslagene, gran, furu og dunbjørk, utgjør 90 prosent av dette. Areal med forekomst av kun ett treslag utgjør den største gruppen, og det er en svært liten del av skogarealet hvor fire eller flere treslag vokser sammen innenfor samme areal.

På samme måte som for gran og furu har volumet av lauvtrær økt i perioden 1990–2018. Gråor og osp, som er de mest utbredte lauvtreslagene etter dunbjørk, har økt med 60–70 prosent i volum.

Treslag Volum med bark (1000 kubikkmeter)
Gran (Picea abies) 488 464
Furu (Pinus sylvestris) 345 281
Dunbjørk (Betula pubescens) 191 943
Gråor (Alnus incana) 20 789
Osp (Populus tremula) 20 725
Hengebjørk (Betula pendula) 12 829
Selje (Salix caprea) 11 674
Rogn (Sorbus aucuparia) 11 443
Eik (Quercus robur og Quercus petraea) 10 386
Sitka (Picea sitchensis) 10 077
Ask (Fraxinus excelsior) 2 691
Svartor (Alnus glutinosa) 2 624
Lind (Tilia cordata) 1 990
Hegg (Prunus padus) 1 720
Hassel (Corylus avellana) 1684
Alm (Ulmus glabra) 1 386
Contortafuru (Pinus contorta) 1 332
Edelgran (Abies alba) 1 317
Bøk (Fagus sylvatica) 1 244
Spisslønn (Acer platanoides) 1 046
Lerk (Larix sp.) 921
Platanlønn (Acer pseudoplatanus) 620
Annen salix (Salix sp.) 255
Andre bartrær 231
Andre lauvtrær 142
Bergfuru/Buskfuru (Pinus mugo subsp.) 114
Barlind (Taxus baccata) 50
Søtkirsebær (Prunus avium) 37
Asal (Sorbus sp.) 16
Villeple (Malus sylvestris) 10
Kristtorn (Ilex aquifolium) 10
Sum 1 143 054

Ofte er det slik at skog med flere treslag har et rikere artsmangfold enn skog med bare ett treslag. Som en følge av klimatiske forhold eller bestandsutvikling består imidlertid mye av skogarealet kun av ett treslag.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg