Copy of the first metre standard

De aller fleste land har nå gått over til metersystemet. Bildet viser en kopi av den «foreløpige» meteren fra 1795 som ble montert på en husvegg i Paris i 1796–1797.

Copy of the first metre standard
Av .
Lisens: CC BY SA 4.0

Den internasjonalt anerkjente målenheten for lengde er meter, som er en av grunnenhetene i SI-systemet. De aller fleste land har nå offisielt erstattet sitt eldre enhetssystem med enheter basert på SI-systemet. Likevel er eldre og utgåtte enheter fremdeles i bruk, om ikke annet er slike enheter å finne i litteraturen. Det viser seg at selv om enhetene ikke lenger er legale, tar det tid å venne seg av med å bruke tradisjonelle enheter som har vært i bruk gjennom generasjoner.

Tabellen nedfor gir en oversikt over lengdeenheter som nå ikke lenger skal brukes offisielt. Enhetsverdien er omregnet til meter (m), eventuelt med prefikset kilo (km), centi (cm), milli (mm) eller mikro (μm).

Flere av de oppgitte tallverdiene er forbundet med usikkerhet. Det skyldes at mange av de eldre enhetene har en upresis definisjon, som dessuten kan ha endret seg gjennom historien, og som også har variert fra land til land. Mange av enhetene er omtalt i egne artikler.

Enhet, evt. symbol Definisjon Uttrykt i SI-enheter Land/fagområde
actus = 120 pedes 35,5 m Roma
akaina = 10 podes 3,08 m Hellas
alen = 2 fot = 24 tommer 62,75 cm Norge
alen = 2 fot = 24 tommer 62,77 cm Danmark
alen = 2 fot = 24 tommer 59,38 cm Sverige
alen = 2 ¹/₈ rhinlandsk fot = 25,5 tommer 66,73 cm Preussen
arkana = 10 pus 3,16 m Hellas
arpent = 180 pied 58,47 m Canada
arpent = 220 pied 71,47 m Frankrike
arsjin = 28 duim 71,1 cm Russland, Estland
aune (tidligere) ... 1,2 m Belgia
aune (nå) ... 1 m Belgia
aune = 4 pied 1,299 m Frankrike
aune = 4 feet 1,219 m Jersey
barleycorn = ¹/₃ inch 8,467 mm England
berri ... 1,67 km Tyrkia
bolk = 48 favner (hampsnøremål) 90 m Norge
braca = 2 varas 2,20 m Portugal, Brasil
braccio = 2 iarde 1,8288 m Italia
braccio d'ara ... 70 cm Roma
brasse = 5 pié 1,62 m Frankrike
braza ... 1,732 m Argentina
bu = ¹/₁₀₀ shaku 3,03 mm Japan
bu = 5 chǐ 1,67 m Kina
chain = 4 rods = 66 feet (=100 ledd) 20,1 m Storbritannia, USA
charak ... 26,0 cm Iran
chǐ (kinesisk fot) 33,3 cm Kina
chō = 360 shaku 109,09 m Japan
cuadra ... 130 m Argentina
cuadra ... 80 m Colombia
cubit = 18 inches 45,7 cm England
cubit ... 44 cm Roma
cubit ... 46 cm Hellas
cubit ... 45 cm Babylonia, Israel
cùn = ¹/₁₀ chǐ 3,33 cm Kina
daktylos (fl. daktyloi)) = ¹/₁₆ pous 1,93 cm Hellas (antikk)
daktylos = 1 inch 2,54 cm Hellas (moderne)
digitus = ¹/₁₆ pes 1,85 cm Roma
diraa ... 58 cm Egypt
diraa = 1 pik 70,9 cm Tyrkia
distanseminutt = ¹/₆₀ meridiangrad = 1 distansemil 1,8523 km skipsfart
dozen = 12 rands = 72 leas = 21 600 yards(garn) 1,975 km Storbritannia
draa ... 0,46 m Libya
duim = ¹/₁₁ fot 2,573 cm Nederland, Amsterdam
duim = 1 inch 2,54 cm Nederland
dyuim = ¹/₁₂ fut =1 inch 2,54 cm Russland
ekvatorminutt = ¹/₆₀ ekvatorgrad 1,8554 km skipsfart
ell, engelsk ell = 1 ¼ yard (kledemål) 1,143 m England
ell = ¾ yard (kledemål) 68,58 cm Flandern
ell = 4 feet (kledemål) 1,22 m Jersey
ella = 1 yard 91,44 cm Borneo
Elle ... 53,7 cm Latvia
Elle ... 60 cm Sveits
estadio ... 258 m Portugal
Faden ... 1,72 m Tyskland, Hamburg
Faden ... 1,88 m Preussen
fathom = 6 feet 1,829 m Storbritannia, USA
favn (famn) = 6 fot 1,882 m Norge, Danmark
fēn = ¹/₁₀₀ chǐ 3,33 mm Kina (etter 1930)
fermi (fm) = 1 femtometer 10–15 m kjernefysikk
fjerding vei = ¼ (land)mil = 9000 fot 2,824 km Norge
fot = 12 tommer 30,48 cm Norge (1959)
fot = 12 tommer 31,38 cm Norge, Danmark (1875)
fot = 12 tum 29,69 cm Sverige
foot (ft) = 12 inches 30,48 cm Storbritannia, USA
foot ... 31,48 cm Sør-Afrika
furlong = 40 rods = 220 yards 201,168 m Storbritannia, USA
Fuss (Fusz) = 12 Zoll 31,4 cm Rhinland, Preussen
Fuss ... 28,3 cm Sachsen
Fuss ... 29,2 cm Bayern
Fuss ... 31,6 cm Østerrike, Wien
fut = 1 foot 30,48 cm Russland
geografisk mil = 1 sjømil = ¹/₁₅ ekvatorialgrad 7421 m skipsfart
gōnglǐ (metrisk) 1 km Kina
gradus = 2 ½ pedes 74 cm Roma
guz = 1 yard 91,4 cm Bengal, Madras
guz = 0,75 yard 68,6 cm India, Bombay
guz = 33 tommer 83,8 cm Madras
guz = zer (ullvaremål) 1,12 cm Persia
guz (teppemål) 1,025 m Persia
guz = 25 tommer 63,5 cm Arabiske halvøy
hand = 4 inches (hestemål) 10,2 cm Storbritannia
handaza = 1 pik 0,68 m Libya
háo = ¹/₁₀ lí 33,3 μm Kina
hat'h, moolum = 1 cubit = 18 tommer 45,72 cm India
hiro =6 shaku 1,818 m Japan
inch = ¹/₁₂ foot 2,54 cm Storbritannia, USA
jalka = 12 tuuma 30,48 cm Finland
= 10 shaku 3,03 m Japan
kabellengde = ¹/₁₀ nautisk mil = 100 favner 185 m skipsfart
kan (ken) = 6 shaku 1,818 m Korea, Japan
kan (ken) = 40 tommer 1,016 m Thailand
kerat ... 2,86 cm Tyrkia
Kette ... 10 m Tyskland
Klafter = 6 fuss 1,90 m Østerrike
Klafter ... 1,80 m Sveits
kung ... 2,06 m Kina (foreldet)
kup = 10 inches 25,4 cm Thailand
kvarter = ¼ alen 15,7 cm Norge, Danmark
kvarter ... 14,9 cm Sverige
kvartmil = ¼ sjømil 1 855 m Skipsfart
Lachter = 6 fuss 1,88 m Tyskland
latro ... 1,917 m Tsjekkoslovakia
lea 300 yards 274,32 m England (lingarn)
league = 3 miles 4,83 km England
legua ... 4–6,6 km Latin-Amerika
legua (legua legal) 5,56 km Spania
legua (legua nueva) 6,69 km Spania
legua (i metersystemet) 10 km Spania
leuca = 3 milliare = 1 gml. gallisk mil 2,56 km Vest-Europa
= 180 zhàng 576 m Kina (før 1930)
= 1500 chǐ 500 m Kina (etter 1930)
= ¹/₁₀ fēn 1/3 mm Kina (etter 1930)
lieue (marine) 5,56 km Frankrike
lieue (kilometrique) 4 km Mauritius
ligne = ¹/₁₂ pouce 2,256 mm Frankrike
line = ¹/₁₂ inch 2,117 mm Storbritannia, USA
linje = ¹/₁₂ tomme 2,179 mm Norge, Danmark
linje ... 2,060 mm Sverige
link = 0,01 chain 20,1168 cm Storbritannia
loket ... 59,3 cm Tsjekkia, Praha
loket ... 59,4 cm Moravia
loket ... 57,9 cm Schlesien
kinesisk meter 1 m Kina
miglio (italiensk mil) 1,489 km Roma
mijl (eldre) 5,858 km Nederland
mijl (flamsk) 6.279 km Flandern
mijl (nyere tid) 1 km Nederland
mikron = 1 mikrometer (mm) 0,001 mm
mil = 18 000 alen = 36 000 fot 11,30 km Norge
mil = 3 600 stänger = 36 000 fot 10,69 km Sverige
mil = 24 000 fot 7,53 km Danmark
mil (nå) 10 km Norge, Sverige
mil = 0,001 inch (tråddiameter) 0,0254 mm USA
mile (statute) = 5 280 feet 1,609 km Storbritannia, USA
Mile (postal) = 24 000 fuss 7,586 km Østerrike
milliare = 8 stadier = 1000 passus 1,479 km Roma
milha ... 2,087 km Portugal
mkono = 18 inches 45,72 cm Øst-Afrika
= ¹/₁₀₀ bu 30,3 μm Japan
moolum = 1 cubit = 18 tommer = 1 hat'h 45,72 cm India
nail = 2 ¼ inches 5,715 cm Storbritannia, USA
nautisk mil = 1 meridianminutt (fra 1923) 1,852 km skipsfart, luftfart
nautisk mil (1799–1923) 1,85185 km Norge
nin = ¹⁰/₁₂ tomme 2,12 cm Thailand
pace = 2 ½ feet 76,2 cm USA
palamé = tomme 2,54 cm Hellas
palm (palme) = 3 ⁷/₁₈ tomme (rundtømmer) 8,9 cm Norge
palm = 3 inches 7,6 cm Storbritannia
palmo ... 2 cm Spania
palmo ... 22 cm Portugal
palmo (moderne) 10 cm Italia
palmus major = 12 digiti 22,4 cm Roma
palmus minor = 4 digiti 7,4 cm Roma
parasang = 30 attiske stadioner 5,7 km Persia (gammel)
parasang = 6000 guz (moderne før-metrisk) 6,24 km Iran
parasang (i metersystemet) 10 km Iran
passus = 5 pes 1,48 m Roma
... 33,3 cm Portugal
peninkulma = 1 mil 10 000 m Finland
perch = 5,5 yards = 1 pole = 1 rod 5,03 m Storbritannia, USA
persakh = 1 parasang = 6000 guz 6,24 km Iran
pes (fl. pedes) = 4 palmi 29,6 cm Roma
pié = 12 pulgada 27,86 cm Spania
pied de Roi = 12 pouces 32,484 cm Frankrike, Canada
pied de Roi = 10 pouces 30 cm Belgia
pik (pic) (tekstilmål) 68–70 cm Syria, Libanon
pik (pic) (tekstilmål) 61 cm Kypros
pletron = 100 podes 30,8 m Hellas
pole = 5,5 yards =1 perch = 1 rod 5,03 m Storbritannia, USA
polegada (tomme) = ¹/₁₂ pé 2,75 cm Portugal
pouce = ¹/₁₂ pied 2,707 cm Frankrike
pulgada = ¹/₁₂ pié 2,322 cm Spania
pous (fl. podes) = 0,1 akaina 30,8 cm Hellas, Aten
ri = 12 960 shaku 3,927 km Japan
rin = ¹/₁₀ bu 303 μm Japan
roede = 12 – 20 fot 3,4 – 5,7 m Nederland
rod (rood) = 5,5 yards =1 perch = 1 pole 5,03 m Storbritannia, USA
rode = 10 fot = 5 alen 3,137 m Norge, Danmark
Rute = 12 fuss 3,766 m Preussen
Rute = 10, 12, 16, 18 eller 20 Fuss 3–6 m Andre tyske stater
sasjen = 7 fut 2,134 m Russland
sen ... 40,6 m Thailand
shaku ... 30,33 cm Japan
sjømil = ¹/₁₅ ekvatorialgrad = 4 kvartmil 7,421 km Skipsfart
skritt = 28 tommer 73 cm Norge
skruppel = ¹/₁₂ linje 0,1764 mm Norge
span = ½ cubit = ¼ yard = 9 inches 22,9 cm Storbritannia
spann (fingerspann) = 9 tommer 23,535 cm Norge
Stab = 3 ⅓ fuss 1,05 m Preussen
Stab ... 0,9–1,2 m Tyske stater
Stab (nå) 1 m Tyskland
stadion = 6 pletron 190 m Hellas
stang = 3 ½ – 7 alen 2,2 – 4,4 m Norge (distriktsavhengig)
steg = ½ famn 89 cm Sverige
stikke = ⁷/₆ alen 55,3 cm Norge
stolpe = ¾ tomme 1,96 cm Norge
stopa ... 0,288 m Polen
Strich ... 1 mm Tyskland
Strich ... 0,333 mm Sveits
Stunde ... 4,8 km Sveits
stuttspann = 6 tommer 15,69 cm Norge
sun = ⅒ shaku 3,03 cm Japan
syli ... 1,781 m Finland
toise = 6 pieds = 72 pouces = 864 lignes 1,949 m Frankrike
toise ... 2 m Frankrike (1812–39)
tomme = ¹/₁₂ fot = 12 linjer 26,15 mm Norge, Danmark
tomme ... 24,74 mm Sverige (før 1863)
tomme = ⅒ fot 29,69 mm Sverige (etter 1863)
tomme, engelsk = 1 inch 25,4 mm Storbritannia, USA
tu ... 161,13 km Kina
tuuma = ¹/₁₂ jalka 2,54 cm Finland
uncia = ¹/₁₂ pes 2,46 cm Roma
vara = 3 pié 83,6 cm Spania, Chile, Peru, m.fl.
vara ... 86,6 cm Argentina
vara ... 1,1 m Portugal
vara = 33,3 inches 84,67 cm USA, Texas
verst = 500 sasjen 1,067 km Russland
vertsjok = 1 ¾ duim 4,445 cm Russland
wa, wah ... 2 m Thailand
X-enhet (før) 1,00202·10–¹³ m krystallografi
X-enhet (nå) 10–¹³ m røntgenstråle
yǐn = 100 chǐ 33,3 cm Kina
zar, zer = 1 guz = 1 yard (før) 91,44 cm Iran
zar, zer (nå) 1 m Iran
zhàng = 10 chǐ 3,33 m Kina
Zoll = ¹/₁₂ fuss 2,61 cm Preussen
Zoll ... 3,0 cm Sveits
ångstrøm, Å = 0,1 nanometer 10-¹º m fysikk

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Sverre K. Myren

Du bør sjekke kolonnebredden på tabellen din, f.eks. Ångstrøm fremstår som litt merkelig fordi innholdet i tredje kolonne deles på to linjer...

skrev Erik Dyrhaug

Hei Sverre! Vi er i ferd med å få på plass gode standarder for tabeller i leksikonet, og da var dette en fin artikkel å teste ut ny formatering på. Takk for tips!Vennlig hilsen,Erik i redaksjonen

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg