Eldre og fremmede lengdeenheter

Enhet, evt. symbol Størrelse Uttrykt i SI-enheter Land/fagområde
actus 120 pedes 35,5 m Roma
alen 2 fot = 24 tommer 62,75 cm Norge
alen 2 fot = 24 tommer 62,77 cm Danmark
alen 2 fot = 24 tommer 59,38 cm Sverige
alen 2 1/8 rhinlandsk fot = 25,5 tommer 66,73 cm Preussen
arkana 10 pus 3,16 m Hellas
arpent 180 pied 58,47 m Canada
arpent 220 pied 71,47 m Frankrike
arsjin 28 duim 71,1 cm Russland, Estland
aune (tidligere) ... 1,2 m Belgia
aune (nå) ... 1 m Belgia
aune 4 pied 1,299 m Frankrike
aune 4 feet 1,219 m Jersey
barleycorn 1/3 inch 8,467 mm England
berri ... 1,67 km Tyrkia
bolk 48 favner (hampsnøremål) 90 m Norge
braca 2 varas 2,20 m Portugal, Brasil
braccio 2 iarde 1,8288 m Italia
braccio d'ara ... 70 cm Roma
brasse 5 pié 1,62 m Frankrike
braza ... 1,732 m Argentina
bu 1/100 shaku 3,03 mm Japan
bunch 3 bunter = 180 000 yards (hamp- og lingarn) 165 m Storbritannia
chain 4 rods = 66 feet (=100 ledd) 20,1 m Storbritannia, USA
charak ... 26,0 cm Iran
chi 10 cun = 0,1 zhang 33,3 cm Kina
chō 360 shaku 109,09 m Japan
cuadra ... 130 m Argentina
cuadra ... 80 m Colombia
cubit 18 inches 45,7 cm England
cubit ... 44 cm Roma
cubit ... 46 cm Hellas
cubit ... 45 cm Babylonia, Israel
cun = 1/10 chi 3,33 cm Kina
daktylos ( tomme) ... 2,54 cm Hellas
digitus ... 1,85 cm Roma
diraa ... 58 cm Egypt
diraa = 1 pik 70,9 cm Tyrkia
distanseminutt = 1/60 meridiangrad = 1 distansemil 1,8523 km skipsfart
dozen = 12 rands = 72 leas = 21 600 yards(garn) 1,975 km Storbritannia
duim = 1/11 fot 2,573 cm Amsterdam
duim = 1 inch 2,54 cm Nederland
dyuim = 1/12 fut =1 inch 2,54 cm Russland
ekvatorminutt = 1/60 ekvatorgrad 1,8554 km skipsfart
ell, engelsk ell = 1 1/4 yard (kledemål) 1,143 m England
ell = 3/4 yard (kledemål) 68,58 cm Flandern
ell = 4 feet (kledemål) 1,22 m Jersey
ella = 1 yard 91,44 cm Borneo
Elle ... 53,7 cm Latvia
Elle ... 60 cm Sveits
estadio ... 258 m Portugal
Faden ... 1,72 m Hamburg
Faden ... 1,88 m Preussen
fathom = 6 feet 1,829 m Storbritannia, USA
favn (famn) = 6 fot 1,882 m Norge, Danmark
fen = 1/100 chi 3,33 mm Kina (etter 1930)
fermi (fm) = 1 femtometer 10–15 m kjernefysikk
fjerding vei = 1/4 (land)mil = 9000 fot 2,824 km Norge
fot = 12 tommer 30,48 cm Norge (1959)
fot = 12 tommer 31,38 cm Norge, Danmark (1875)
fot ... 29,69 cm Sverige
foot (ft) = 12 inches 30,48 cm Storbritannia, USA
foot ... 31,48 cm Sør-Afrika
furlong = 40 rods = 220 yards 201,168 m Storbritannia, USA
Fuss (Fusz) = 12 Zoll 31,4 cm Rhinland, Preussen
Fuss ... 28,3 cm Sachsen
Fuss ... 29,2 cm Bayern
Fuss ... 31,6 cm Wien
fut = 1 foot 30,48 cm Russland
geografisk mil = 1 sjømil = 1/15 ekvatorialgrad 7421 m skipsfart
gong li = 2 li 1 km Kina
guz = 1 yard 91,4 cm Bengal, Madras
guz = 0,75 yard 68,6 cm Bombay
guz = 33 tommer 83,8 cm Madras
guz = zer (ullvaremål) 1,12 cm Persia
guz (teppemål) 1,025 m Persia
guz = 25 tommer 63,5 cm Arabiske halvøy
hand = 4 inches (hestemål) 10,2 cm Storbritannia
hao = 1/10 li 33,3 μm Kina
hat'h, moolum = 1 cubit = 18 tommer 45,72 cm India
hiro =6 shaku 1,818 m Japan
inch = 1/12 foot 2,54 cm Storbritannia, USA
jalka = 12 tuuma 30,48 cm Finland
= 10 shaku 3,03 m Japan
kabellengde = 1/10 nautisk mil = 100 favner 185 m skipsfart
kan (ken) = 6 shaku 1,818 m Korea, Japan
kan (ken) = 40 tommer 1,016 m Thailand
kerat ... 2,86 cm Tyrkia
Kette ... 10 m Tyskland
Klafter = 6 fuss 1,90 m Østerrike
Klafter ... 1,80 m Sveits
kung ... 2,06 m Kina
kup = 10 inches 25,4 cm Thailand
kvarter = 1/4 alen 15,7 cm Norge, Danmark
kvarter ... 14,9 cm Sverige
kvartmil = 1/4 sjømil 1 855 m Skipsfart
Lachter = 6 fuss 1,88 m Tyskland
latro ... 1,917 m Tsjekkoslovakia
lea 300 yards 274,32 m England (lingarn)
league = 3 miles 4,83 km England
legua ... 4–6,6 km Latin-Amerika
legua (legua legal) 5,56 km Spania
legua (legua nueva) 6,69 km Spania
legua (i metersystemet) 10 km Spania
leuca = 3 milliare = 1 gml. gallisk mil 2,56 km Vest-Europa
(chiu li, eldre) = 180 zhang 576 m Kina
(Fra 1929:) 500 m Kina (etter 1930)
(i metersystemet: li mi) 1 cm Kina
li (i metersystemet: gong li) 1 km Kina
lieue (de terre el. commune) 4,44 km Frankrike
lieue (marine) 5,56 km Frankrike
lieue (kilometrique) 4 km Mauritius
ligne = 1/12 pouce 2,256 mm Frankrike
line = 1/12 inch 2,117 mm Storbritannia, USA
linje = 1/12 tomme 2,179 mm Norge, Danmark
linje ... 2,060 mm Sverige
loket ... 59,3 cm Praha
loket ... 59,4 cm Moravia
loket ... 57,9 cm Schlesien
mi = 3 chi 1 m Kina
miglio ... 1,489 km Roma
mijl (eldre) 5,858 km Nederland
mijl (flamsk) 6.279 km Flandern
mijl (nyere tid) 1 km Nederland
mikron = 1 mikrometer (mm) 0,001 mm
mil = 18 000 alen = 36 000 fot 11,30 km Norge
mil = 3 600 stänger = 36 000 fot 10,69 km Sverige
mil = 24 000 fot 7,53 km Danmark
mil (nå) 10 km Norge, Sverige
mil = 0,001 inch (tråddiameter) 0,0254 mm USA
mile (statute) = 5 280 feet 1,609 km Storbritannia, USA
Mile (postal) = 24 000 fuss 7,586 km Østerrike
milliare = 8 stadier = 1000 passus 1,479 km Roma
milha ... 2,087 km Portugal
mkono = 18 inches 45,72 cm Øst-Afrika
= 1/100 bu 30,3 μm Japan
moolum = 1 cubit = 18 tommer = 1 hat'h 45,72 cm India
nail = 2 1/4 inches 5,715 cm Storbritannia, USA
nautisk mil = 1 meridianminutt (fra 1923) 1,852 km skipsfart, luftfart
nautisk mil (1799–1923) 1,85185 km Norge
nin = 10/12 tomme 2,12 cm Thailand
palamé = tomme 2,54 cm Hellas
palm (palme) = 3 7/18 tomme (rundtømmer) 8,9 cm Norge
palm = 3 inches 7,6 cm Storbritannia
palmo ... 2 cm Spania
palmo ... 22 cm Portugal
palmo (moderne) 10 cm Italia
palmus major = 12 digiti 22,4 cm Roma
palmus minor = 4 digiti 7,4 cm Roma
parasang = 30 attiske stadioner 5,7 km Persia (gammel)
parasang = 6000 guz (moderne før-metrisk) 6,24 km Iran
parasang (i metersystemet) 10 km Iran
passus = 5 pes 1,48 m Roma
... 33,3 cm Portugal
perch = 5,5 yards = 1 pole = 1 rod 5,03 m Storbritannia, USA
persakh = 1 parasang = 6000 guz 6,24 km Iran
pes (fl. pedes) = 4 palmi 29,6 cm Roma
pié = 12 pulgada 27,86 cm Spania
pied de Roi = 12 pouces 32,484 cm Frankrike, Canada
pied de Roi = 10 pouces 30 cm Belgia
pik (pic) (tekstilmål) 68–70 cm Syria, Libanon
pik (pic) (tekstilmål) 61 cm Kypros
pletron = 100 pus 31,6 m Hellas
pole = 5,5 yards =1 perch = 1 rod 5,03 m Storbritannia, USA
pollegada ... 2,78 cm Portugal
pouce = 1/12 pied 2,707 cm Frankrike
pu = 5 chi 1,667 m Kina
pulgada = 1/12 pié 2,322 cm Spania
pus = 0,1 akena 31,6 cm Aten
ri = 12 960 shaku 3,927 km Japan
rin = 1/10 bu 303 μm Japan
rod = 5,5 yards =1 perch = 1 pole 5,03 m Storbritannia, USA
rode = 10 fot = 5 alen 3,137 m Norge, Danmark
Rute = 12 fuss 3,766 m Preussen
Rute = 10, 12, 16, 18 eller 20 Fuss 3–6 m Andre tyske stater
sasjen = 7 fut 2,134 m Russland
sen ... 40,6 m Thailand
shaku ... 30,33 cm Japan
sjømil = 1/15 ekvatorialgrad = 4 kvartmil 7,421 km Skipsfart
span = 1/2 cubit = 1/4 yard = 9 inches 22,9 cm Storbritannia
Stab = 3 1/3 fuss 1,05 m Preussen
Stab ... 1–1,1 m Andre tyske stater
Stab (nå) 1 m Tyskland
stadion = 6 pletron 190 m Hellas
stopa ... 0,288 m Polen
Strich ... 1 mm Tyskland
Strich ... 0,333 mm Sveits
Stunde ... 4,8 km Sveits
sun = 1/10 shaku 3,03 cm Japan
toise = 6 pieds = 72 pouces = 864 lignes 1,949 m Frankrike
toise ... 2 m Frankrike (1812–39)
tomme = 1/12 fot = 12 linjer 26,15 mm Norge, Danmark
tomme ... 24,74 mm Sverige (før 1863)
tomme = 1/10 fot 29,69 mm Sverige (etter 1863)
tomme, engelsk = 1 inch 25,4 mm Storbr., USA
tu = 250 li 160 km (varierer) Kina
tuuma = 1/12 jalka 2,54 cm Finland
uncia = 1/12 pes 2,46 cm Roma
vara = 3 pié 83,6 cm Spania, Chile, Peru, m.fl.
vara ... 86,6 cm Argentina
vara ... 1,1 m Portugal
vara = 33,3 inches 84,67 cm Texas
verst = 500 sasjen 1,067 km Russland
vertsjok = 1 3/4 duim 4,445 cm Russland
wa, wah ... 2 m Thailand
X-enhet (før) 1,00202·10–13 m krystallografi
X-enhet (nå) 10–13 m røntgenstråle
yin = 100 chi 33,3 cm Kina
zar, zer = 1 guz = 1 yard (før) 91,44 cm Iran
zar, zer (nå) 1 m Iran
zhang = 10 chi 3,33 m Kina
Zoll = 1/12 fuss 2,61 cm Preussen
Zoll ... 3,0 cm Sveits
ångstrøm, Å ... 0,1 nm = 10-10 m fysikk

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Sverre K. Myren

Du bør sjekke kolonnebredden på tabellen din, f.eks. Ångstrøm fremstår som litt merkelig fordi innholdet i tredje kolonne deles på to linjer...

skrev Erik Dyrhaug

Hei Sverre! Vi er i ferd med å få på plass gode standarder for tabeller i leksikonet, og da var dette en fin artikkel å teste ut ny formatering på. Takk for tips!Vennlig hilsen,Erik i redaksjonen

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg