Enhet, evt. symbol Størrelse Uttrykt i SI-enheter Land/fagområde
actus 120 pedes 35,5 m Roma
alen 2 fot = 24 tommer 62,75 cm Norge
alen 2 fot = 24 tommer 62,77 cm Danmark
alen 2 fot = 24 tommer 59,38 cm Sverige
alen 2 1/8 rhinlandsk fot = 25,5 tommer 66,73 cm Preussen
arkana 10 pus 3,16 m Hellas
arpent 180 pied 58,47 m Canada
arpent 220 pied 71,47 m Frankrike
arsjin 28 duim 71,1 cm Russland, Estland
aune (tidligere) ... 1,2 m Belgia
aune (nå) ... 1 m Belgia
aune 4 pied 1,299 m Frankrike
aune 4 feet 1,219 m Jersey
barleycorn 1/3 inch 8,467 mm England
berri ... 1,67 km Tyrkia
bolk 48 favner (hampsnøremål) 90 m Norge
braca 2 varas 2,20 m Portugal, Brasil
braccio 2 iarde 1,8288 m Italia
braccio d'ara ... 70 cm Roma
brasse 5 pié 1,62 m Frankrike
braza ... 1,732 m Argentina
bu 1/100 shaku 3,03 mm Japan
bunch 3 bunter = 180 000 yards (hamp- og lingarn) 165 m Storbrit.
chain 4 rods = 66 feet (=100 ledd) 20,1 m Storbrit., USA
charak ... 26,0 cm Iran
chi 10 cun = 0,1 zhang 33,3 cm Kina
chō 360 shaku 109,09 m Japan
cuadra ... 130 m Argentina
cuadra ... 80 m Colombia
cubit 18 inches 45,7 cm England
cubit ... 44 cm Roma
cubit ... 46 cm Hellas
cubit ... 45 cm Babylonia, Israel
cun = 1/10 chi 3,33 cm Kina
daktylos ( tomme) ... 2,54 cm Hellas
digitus ... 1,85 cm Roma
diraa ... 58 cm Egypt
diraa = 1 pik 70,9 cm Tyrkia
distanseminutt = 1/60 meridiangrad = 1 distansemil 1,8523 km skipsfart
dozen = 12 rands = 72 leas = 21 600 yards(garn) 1,975 km Storbrit.
duim = 1/11 fot 2,573 cm Amsterdam
duim = 1 inch 2,54 cm Nederland
dyuim = 1/12 fut =1 inch 2,54 cm Russland
ekvatorminutt = 1/60 ekvatorgrad 1,8554 km skipsfart
ell, engelsk ell = 1 1/4 yard (kledemål) 1,143 m England
ell = 3/4 yard (kledemål) 68,58 cm Flandern
ell = 4 feet (kledemål) 1,22 m Jersey
ella = 1 yard 91,44 cm Borneo
Elle ... 53,7 cm Latvia
Elle ... 60 cm Sveits
estadio ... 258 m Portugal
Faden ... 1,72 m Hamburg
Faden ... 1,88 m Preussen
fathom = 6 feet 1,829 m Storbrit., USA
favn (famn) = 6 fot 1,882 m Norge, Danmark
fen = 1/100 chi 3,33 mm Kina (etter 1930)
fermi (fm) = 1 femtometer 10–15 m kjernefysikk
fjerding vei = 1/4 (land)mil = 9000 fot 2,824 km Norge
fot = 12 tommer 30,48 cm Norge (1959)
fot = 12 tommer 31,38 cm Norge, Danmark (1875)
fot ... 29,69 cm Sverige
foot (ft) = 12 inches 30,48 cm Storbrit., USA
foot ... 31,48 cm Sør-Afrika
furlong = 40 rods = 220 yards 201,168 m Storbrit., USA
Fuss (Fusz) = 12 Zoll 31,4 cm Rhinland, Preussen
Fuss ... 28,3 cm Sachsen
Fuss ... 29,2 cm Bayern
Fuss ... 31,6 cm Wien
fut = 1 foot 30,48 cm Russland
geografisk mil = 1 sjømil = 1/15 ekvatorialgrad 7421 m skipsfart
gong li = 2 li 1 km Kina
guz = 1 yard 91,4 cm Bengal, Madras
guz = 0,75 yard 68,6 cm Bombay
guz = 33 tommer 83,8 cm Madras
guz = zer (ullvaremål) 1,12 cm Persia
guz (teppemål) 1,025 m Persia
guz = 25 tommer 63,5 cm Arabiske halvøy
hand = 4 inches (hestemål) 10,2 cm Storbrit.
hao = 1/10 li 33,3 μm Kina
hat'h, moolum = 1 cubit = 18 tommer 45,72 cm India
hiro =6 shaku 1,818 m Japan
inch = 1/12 foot 2,54 cm Storbrit., USA
jalka = 12 tuuma 30,48 cm Finland
= 10 shaku 3,03 m Japan
kabellengde = 1/10 nautisk mil = 100 favner 185 m skipsfart
kan (ken) = 6 shaku 1,818 m Korea, Japan
kan (ken) = 40 tommer 1,016 m Thailand
kerat ... 2,86 cm Tyrkia
Kette ... 10 m Tyskland
Klafter = 6 fuss 1,90 m Østerrike
Klafter ... 1,80 m Sveits
kung ... 2,06 m Kina
kup = 10 inches 25,4 cm Thailand
kvarter = 1/4 alen 15,7 cm Norge, Danmark
kvarter ... 14,9 cm Sverige
kvartmil = 1/4 sjømil 1 855 m Skipsfart
Lachter = 6 fuss 1,88 m Tyskland
latro ... 1,917 m Tsjekkoslovakia
lea 300 yards 274,32 m England (lingarn)
league = 3 miles 4,83 km England
legua ... 4–6,6 km Latin-Amerika
legua (legua legal) 5,56 km Spania
legua (legua nueva) 6,69 km Spania
legua (i metersystemet) 10 km Spania
leuca = 3 milliare = 1 gml. gallisk mil 2,56 km Vest-Europa
(chiu li, eldre) = 180 zhang 576 m Kina
(Fra 1929:) 500 m Kina (etter 1930)
(i metersystemet: li mi) 1 cm Kina
li (i metersystemet: gong li) 1 km Kina
lieue (de terre el. commune) 4,44 km Frankrike
lieue (marine) 5,56 km Frankrike
lieue (kilometrique) 4 km Mauritius
ligne = 1/12 pouce 2,256 mm Frankrike
line = 1/12 inch 2,117 mm Storbrit., USA
linje = 1/12 tomme 2,179 mm Norge, Danmark
linje ... 2,060 mm Sverige
loket ... 59,3 cm Praha
loket ... 59,4 cm Moravia
loket ... 57,9 cm Schlesien
mi = 3 chi 1 m Kina
miglio ... 1,489 km Roma
mijl (eldre) 5,858 km Nederland
mijl (flamsk) 6.279 km Flandern
mijl (nyere tid) 1 km Nederland
mikron = 1 mikrometer (mm) 0,001 mm
mil = 18 000 alen = 36 000 fot 11,30 km Norge
mil = 3 600 stänger = 36 000 fot 10,69 km Sverige
mil = 24 000 fot 7,53 km Danmark
mil (nå) 10 km Norge, Sverige
mil = 0,001 inch (tråddiameter) 0,0254 mm USA
mile (statute) = 5 280 feet 1,609 km Storbrit., USA
Mile (postal) = 24 000 fuss 7,586 km Østerrike
milliare = 8 stadier = 1000 passus 1,479 km Roma
milha ... 2,087 km Portugal
mkono = 18 inches 45,72 cm Øst-Afrika
= 1/100 bu 30,3 μm Japan
moolum = 1 cubit = 18 tommer = 1 hat'h 45,72 cm India
nail = 2 1/4 inches 5,715 cm Storbrit., USA
nautisk mil = 1 meridianminutt (fra 1923) 1,852 km skipsfart, luftfart
nautisk mil (1799–1923) 1,85185 km Norge
nin = 10/12 tomme 2,12 cm Thailand
palamé = tomme 2,54 cm Hellas
palm (palme) = 3 7/18 tomme (rundtømmer) 8,9 cm Norge
palm = 3 inches 7,6 cm Storbr.
palmo ... 2 cm Spania
palmo ... 22 cm Portugal
palmo (moderne) 10 cm Italia
palmus major = 12 digiti 22,4 cm Roma
palmus minor = 4 digiti 7,4 cm Roma
parasang = 30 attiske stadioner 5,7 km Persia (gammel)
parasang = 6000 guz (moderne før-metrisk) 6,24 km Iran
parasang (i metersystemet) 10 km Iran
passus = 5 pes 1,48 m Roma
... 33,3 cm Portugal
perch = 5,5 yards = 1 pole = 1 rod 5,03 m Storbrit., USA
persakh = 1 parasang = 6000 guz 6,24 km Iran
pes (fl. pedes) = 4 palmi 29,6 cm Roma
pié = 12 pulgada 27,86 cm Spania
pied de Roi = 12 pouces 32,484 cm Frankrike, Canada
pied de Roi = 10 pouces 30 cm Belgia
pik (pic) (tekstilmål) 68–70 cm Syria, Libanon
pik (pic) (tekstilmål) 61 cm Kypros
pletron = 100 pus 31,6 m Hellas
pole = 5,5 yards =1 perch = 1 rod 5,03 m Storbrit., USA
pollegada ... 2,78 cm Portugal
pouce = 1/12 pied 2,707 cm Frankrike
pu = 5 chi 1,667 m Kina
pulgada = 1/12 pié 2,322 cm Spania
pus = 0,1 akena 31,6 cm Aten
ri = 12 960 shaku 3,927 km Japan
rin = 1/10 bu 303 μm Japan
rod = 5,5 yards =1 perch = 1 pole 5,03 m Storbrit., USA
rode = 10 fot = 5 alen 3,137 m Norge, Danmark
Rute = 12 fuss 3,766 m Preussen
Rute = 10, 12, 16, 18 eller 20 Fuss 3–6 m Andre tyske stater
sasjen = 7 fut 2,134 m Russland
sen ... 40,6 m Thailand
shaku ... 30,33 cm Japan
sjømil = 1/15 ekvatorialgrad = 4 kvartmil 7,421 km Skipsfart
span = 1/2 cubit = 1/4 yard = 9 inches 22,9 cm Storbrit.
Stab = 3 1/3 fuss 1,05 m Preussen
Stab ... 1–1,1 m Andre tyske stater
Stab (nå) 1 m Tyskland
stadion = 6 pletron 190 m Hellas
stopa ... 0,288 m Polen
Strich ... 1 mm Tyskland
Strich ... 0,333 mm Sveits
Stunde ... 4,8 km Sveits
sun = 1/10 shaku 3,03 cm Japan
toise = 6 pieds = 72 pouces = 864 lignes 1,949 m Frankrike
toise ... 2 m Frankrike (1812–39)
tomme = 1/12 fot = 12 linjer 26,15 mm Norge, Danmark
tomme ... 24,74 mm Sverige (før 1863)
tomme = 1/10 fot 29,69 mm Sverige (etter 1863)
tomme, engelsk = 1 inch 25,4 mm Storbr., USA
tu = 250 li 160 km (varierer) Kina
tuuma = 1/12 jalka 2,54 cm Finland
uncia = 1/12 pes 2,46 cm Roma
vara = 3 pié 83,6 cm Spania, Chile, Peru, m.fl.
vara ... 86,6 cm Argentina
vara ... 1,1 m Portugal
vara = 33,3 inches 84,67 cm Texas
verst = 500 sasjen 1,067 km Russland
vertsjok = 1 3/4 duim 4,445 cm Russland
wa, wah ... 2 m Thailand
X-enhet (før) 1,00202·10–13 m krystallografi
X-enhet (nå) 10–13 m røntgenstråle
yin = 100 chi 33,3 cm Kina
zar, zer = 1 guz = 1 yard (før) 91,44 cm Iran
zar, zer (nå) 1 m Iran
zhang = 10 chi 3,33 m Kina
Zoll = 1/12 fuss 2,61 cm Preussen
Zoll ... 3,0 cm Sveits
ångstrøm, Å ... 0,1 nm = 10-10 m fysikk

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

4. august 2012 skrev Sverre K. Myren

Du bør sjekke kolonnebredden på tabellen din, f.eks. Ångstrøm fremstår som litt merkelig fordi innholdet i tredje kolonne deles på to linjer...

7. august 2012 skrev Erik Dyrhaug

Hei Sverre! Vi er i ferd med å få på plass gode standarder for tabeller i leksikonet, og da var dette en fin artikkel å teste ut ny formatering på. Takk for tips!Vennlig hilsen,Erik i redaksjonen

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.