Stor bjørnespinner, sommerfuglart i familien bjørnespinnere, Arctiidae. Forvingene er brune med brede, hvite strekmønstre, bakvingene mønjerøde med blåsvarte, gulkantete flekker. Vingespenn 43–70 mm. Arten er vanlig fra juli til august, særlig på fuktige skogsenger, nord til Troms. Larvene lever på ulike urter, samt busker som rogn og vier.