Solformørkelse (skjematisk tegning)

Solformørkelse. Skjematisk fremstilling av total solformørkelse. Solen tenkes å være langt ute til venstre. Området hvor formørkelsen inntrer beveger seg over jordoverflaten fra vest mot øst. Spissen av skyggekjeglen treffer jordoverflaten. Den heltrukne svarte streken viser de områdene hvor formørkelsen har passert, den stiplede linjen viser de områdene som etter hvert vil bli formørket. Innenfor halvskyggen blir formørkelsen partiell.

Av /Store norske leksikon ※.
solformørkelse sett fra Månen
En solformørkelse sett fra Månen. Bildet er tatt 2. juli 2019 av den kinesiske månesonden Longjiang-2, da det var en total solformørkelse over deler av Stillehavet og Sør-Amerika. Den mørke flekken på jordkloden er skyggen fra Månen. Hvis man befant seg innenfor skyggen på Jorda, ville man sett en solformørkelse.
Av /Kinas vitenskapsakademi.

Solformørkelse er et fenomen som inntreffer når Månen kommer mellom Jorda og Sola og helt eller delvis skygger for Sola. Solformørkelser opptrer når Jorda, Månen og Sola befinner seg langs en rett linje.

Vi skiller mellom total solformørkelse, der Månen dekker solskiva fullstendig, ringformet solformørkelse, der solskiva kan ses som en ring rundt måneskiva, og partiell solformørkelse, der bare deler av solskiva er dekket. De totale solformørkelsene er de mest spektakulære; da blir det så mørkt at stjerner kan ses på himmelen midt på dagen.

En solformørkelse kan bare observeres fra deler av jordoverflaten, og en solformørkelse som er total i ett område, vil opptre som partiell i et annet område.

Det er 2–5 solformørkelser hvert år. Den forrige totale solformørkelsen som var synlig fra Norge, kunne 20. mars 2015 observeres fra Svalbard. Den forrige totale solformørkelsen som var synlig fra det norske fastlandet, var 30. juni 1954. Den neste totale solformørkelsen i Norge vil kunne observeres fra Svalbard 20. april 2061. Den neste totale solformørkelsen som kan observeres fra det norske fastlandet er i 2097 (synlig fra deler av Finnmark).

Forklaring

Knute

Solas og Månens bane over himmelen observert fra Jorda. De to baneplanene danner en vinkel på omtrent fem grader. Solformørkelser oppstår når både Sola og Månen befinner seg nær en av de to knutene, der baneplanene skjærer hverandre. Da vil Jorda, Månen og Sola være på en rett linje.

Av /Norsk tilpasning: Maria Hammerstrøm.

Jordas bane rundt Sola og Månens bane rundt Jorda ligger ikke i samme plan. Månebanen danner en vinkel på omtrent fem grader med Jordas bane rundt Sola (se ekliptikken). Både Sola og Månen har en utstrekning på omtrent en halv grad på himmelen. Derfor kan solformørkelse bare skje når nymånen står nær eller befinner seg i banenes skjæringspunkter, som kalles knutene.

At solformørkelser skjer, skyldes det merkelige sammentreffet at Sola og Månen sett fra Jorda har nesten samme vinkelutstrekning. Sola er omtrent 400 ganger større enn Månen, men også 400 ganger lenger borte. Derfor ser Sola og Månen jevnstore ut.

Utseende og typer

Solformørkelse

Solformørkelsen 4. januar 2011 fotografert fra romteleskopet Hinode når Månen beveget seg foran solskiven.

Solformørkelse
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Total solformørkelse fotografert fra Jorden. Månen dekker den lyse solskiven, slik at den svakt lysende solatmosfæren (koronaen) blir synlig.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Vi skiller mellom total, partiell og ringformet solformørkelse.

Total solformørkelse

Total solformørkelse på Svalbard i 2015
Total solformørkelse på Svalbard i 2015.
Total solformørkelse på Svalbard i 2015
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Under en total solformørkelse peker Månens kjegleformede helskygge mot Jorda og danner en skyggeflekk på jordoverflaten. Sett fra skyggeflekken er formørkelsen total, slik at måneskiva dekker solskiva fullstendig. Skyggen beveger seg østover og beskriver en smal stripe på jordoverflaten, som kalles totalitetssonen. Den har en maksimal bredde på 264 kilometer.

Like før en solformørkelse blir total, vil den tynne solsigden deles opp i en serie lysende punkter (Bailys perler – Baily's beads). Dette skjer på grunn av fjellene langs måneranden. De ytterste punktene forsvinner, ett blir igjen (diamantringen), og et kort øyeblikk kan man se kromosfæren som en rød bue av større eller mindre lengde. Under den totale fasen, som følger etterpå, er den svarte måneskiven omgitt av en lysende hvit halo som kalles koronaen. Fra solranden stikker ofte røde protuberanser frem.

En total solformørkelse varer maksimalt i 7 minutter og 34 sekunder.

Partiell solformørkelse

På sidene av totalitetssonen er det striper hvor formørkelsen er partiell. Det vil si at området ligger innenfor halvskyggen, og man ser måneskiven dekke en del av Sola.

Ringformet solformørkelse

ringformet solformørkelse

Under en ringformet solformørkelse er solranden synlig utenfor måneskiven. Avstandene mellom Jorda, Sola og Månen varierer, og noen ganger vil måneskivas utstrekning på himmelen være mindre enn solskivas utstrekning. Da vil ikke en solformørkelse kunne bli total.

Avstanden mellom Jorda og Sola og mellom Jorda og Månen varierer. Noen ganger vil måneskivas utstrekning på himmelen være mindre enn solskivas utstrekning. Da vil ikke solformørkelsen kunne bli total, men vi kan få en ringformet solformørkelse. Da ses den svarte måneskiven omgitt av en lysende ring.

Sett på en annen måte vil ikke helskyggen fra Månen nå helt inn til jordoverflaten. Er Månen så langt fra en av knutene at helskyggen går forbi Jorda og denne bare treffes av halvskyggen, blir formørkelsen partiell.

Hyppighet

Total solformørkelse har stor astronomisk, geofysisk og geodetisk betydning. Solformørkelser skjer mellom to og fem ganger i året. Hvert århundre inntreffer gjennomsnittlig 237,5 solformørkelser. 83,8 av dem er partielle, 77,3 er ringformede, 10,5 er ringformede-totale og 65,9 er totale.

På 1900-tallet kunne man observere fire totale solformørkelser i Norge: 21. august 1914, 29. juni 1927, 9. juli 1945 og 30. juni 1954.

På 2000-tallet var/er det fire totale solformørkelser synlig på Svalbard: 1. august 2008, 20. mars 2015, 20. april 2061 og 11. mai 2097. Den siste varer i om lag to minutt og er også synlig i nordøstlige Finnmark. Den neste totale solformørkelsen i Norge skjer i 2126.

11. juni 2048 vil det i Sør-Norge være synlig en ringformet solformørkelse som varer i litt over tre minutt.

Betydningen av solformørkelser for forskning og folketro

Tidfesting av historiske hendelser

En viktig anvendelse av solformørkelser er tid- og stedfesting av historiske hendelser i oldtiden der det inngår samtidige beskrivelser av solformørkelser. I dag kan vi med stor nøyaktighet bestemme når og hvor solformørkelsene må ha funnet sted.

Studier av Sola

Når det blendende lyset fra solskiven er borte under en total solformørkelse, vil Solas atmosfære, kromosfæren og koronaen, bli synlig og dens utstrekning, struktur, dynamikk og sammensetning kan kartlegges. Denne anvendelsen har blitt mindre viktig etter oppfinnelsen av koronagrafen i 1930, som tilknyttet et teleskop blender bort solskiven og skaper en kunstig solformørkelse.

Bekreftelse av relativitetsteorien

Den mest spektakulære anvendelsen av en solformørkelse var den som inntraff i 1919 og bidro til å bekrefte Albert Einsteins generelle relativitetsteori. Ifølge denne teorien skulle lyset fra en stjerne observert nær solranden avbøyes en liten vinkel. Bare under en total solformørkelse er det mulig å observere stjerner nær nok solranden til at denne avbøyningen lar seg påvise. Den målte avbøyningen stemte godt med Einsteins forutsigelse og var det dobbelte av avbøyningen en får om en antar at årsaken er gravitasjonstiltrekning fra Sola etter Newtons lover.

Betydning i overtro og myter

Så lenge man ikke forsto årsaken til solformørkelser og måneformørkelser, førte det til frykt og overtro om guddommelig straffedom. Oldtidens grekere trodde at solformørkelser var et forvarsel fra sinte guder som ville straffe menneskene med ulykker og ødeleggelser på grunn av deres dårlige oppførsel. Tewa-stammen i New Mexico mente at solguden var sint og trakk seg tilbake fra himmelen til underverdenen ved solformørkelser.

Betydning i dag

I våre dager er solformørkelser begivenheter som imøteses med stor interesse og forventning både av lekfolk, profesjonelle astronomer og amatørastronomer, som stiller opp med stadig mer sofistikerte instrumenter for å observere disse spektakulære fenomenene. I den forbindelse må det på det sterkeste advares mot å se direkte på Sola uten bruk av spesielle, mørke solbriller eller lysreduserende filtre om en observerer fenomenet gjennom et teleskop.

Synlige solformørkelser i Norge 2000–2050

år dato type*
2000 31. juli P
2003 31. mai R
2005 3. oktober R
2006 29. mars T
2008 1. august T
2011 4. januar P
2015 20. mars T
2017 21. august T
2018 11. august P
2021 10. juni R
2022 25. oktober P
2025 29. mars P
2026 12. august T
2027 2. august T
2029 12. juni P
2030 1. juni R
2036 21. august P
2037 16. januar P
2038 5. januar R
2039 21. juni R
2048 11. juni R
2050 14. november P

R = ringformet, P = partiell, T = total.

*Sett fra Norge er alle partielle, med unntak av formørkelsene i 2008 og 2015, som var totale på Svalbard og Kvitøya. Dessuten blir formørkelsen i 2048 ringformet også i Norge.

solformørkelseskart
Kart over totale og ringformede solformørkelser i perioden 2021–2040. Totale solformørkelser er blå og ringformede solformørkelser er røde. En ringformet solformørkelse vil være synlig fra Nordland og Trøndelag i 2039.
Av /NASA/GSFC.
Lisens: NASA-lisens

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (4)

skrev Pål Hansen

Gjør oppmerksom på skrivefeil i denne artikkelen.

svarte Ida Jackson

Hei Einar! Så bra du fant skrivefeil for oss!Om du trykker på "foreslå endring", kan du rette det opp selv, så kommer fagansvarlig til å godkjenne endringen din. Alt godtIda JacksonNettansvarlig

skrev Kaare Aksnes

Antall solformørkelser per år kan variere fra 2 til 5.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg