Hinode, navn på den japanske solobservasjonssatellitten Solar B fra den var kommet i bane etter oppskytningen fra Uchinora-romsenteret 22. september 2006. Utstysrt med tre avanserte solteleskoper, hvorav ett, SOT (Solar Optical Telescope) har en oppløsning på 0,2 buesekunder for observasjon av Solens magnetfelt. Oppløsningen ville avsløre trekk med en utstrekning på ca. 50 cm hvis instrumentet var rettet mot Jorden. Satellitten har tatt oppsiktsvekkende gode bilder. Norge medvirker i prosjektet blant annet ved at data blir tatt imot av satellittstasjonen på Svalbard, oversendt via Tromsø til Japan for «utpakking» og deretter dirigert til Institutt for astrofysikk ved Universitetet i Oslo for fordeling til norske, japanske og europeiske forskere.