Nanoteknologi er et fagområde der det bevisst arbeides med atomer, molekyler og strukturer med nanometer (nm) dimensjoner (1 nm = 10–9 m). Normalt begrenser man begrepet til å gjelde strukturer mindre enn 100 nm. Nanoteknologi benyttes for å konstruere, manipulere og anvende materialer og systemer med nye mekaniske, funksjonelle og biologiske egenskaper. Hele artikkelen