Sveip-kalorimetri, termisk analyse av en prøve utført under betingelser som tillater bestemmelse av kalorimetriske verdier med rimelig stor nøyaktighetsgrad. Forstavelsen sveip henspiller på en programmert oppvarming/avkjøling, vanligvis lineær. Kalibrering skjer gjennom måling av entalpi-standarder, f.eks. av smeltevarmen for indium.