Slyngsøtvier, halvbusk i søtvierfamilien. 20–200 cm høy, klatrer i trær og busker. Bladene har ofte et par finner på bladstilken. Fiolett blomst og rød bærfrukt. Vokser i skog på litt fuktige steder nord til Nordland. Hele planten er giftig.