Søtvier, slekt i søtvierfamilien, urter eller busker med hvite eller fiolette blomster i klaser eller skjerm. Kronen er hjulformet eller stjerneformet og frukten et bær. 1700 arter, i Norge én viltvoksende art, slyngsøtvier, S. dulcamara. Ettårige søtvierarter opptrer forvillet som ugress; flere arter funnet i Norge, bl.a. svartsøtvier, S. nigrum, som har svarte bær. Til samme slekt hører potet (se potetplanten) og aubergine, mens tomat, som tidligere ble regnet hit, nå oftest føres til en egen slekt.