Monarki er en styreform der statens øverste representant, statsoverhodet, er en regjerende fyrste eller monark. Fyrsten eller monarken er ikke valgt av folket eller en folkevalgt forsamling, men har arvet sin posisjon fra den foregående monarken, eller i noen tilfeller blitt valgt av og blant en forsamling av adelige. Norge er et eksempel på et monarki, siden statsoverhodet i Norge etter Grunnlovens § 3 er en regjerende konge eller dronning som har arvet sin posisjon gjennom sitt slektskap til den foregående kongen eller dronningen. Hele artikkelen