Monarki

Monarki er en styreform der statens øverste representant, monarken, er en konge, regjerende dronning eller en annen fyrste.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jon Gunnar Arntzen

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 67 artikler:

S

  1. septer