Monarki

Monarki er en styreform der statens øverste representant, monarken, er en regjerende fyrste i en selvstendig stat. Norge er et eksempel på et monarki, siden statsoverhodet i Norge etter Grunnlovens § 3 er en regjerende konge eller dronning. I Europa bærer vår tids monarker titler som har røtter dels tilbake til antikken, dels til middelalderens føydalvesen, for eksempel keiser eller keiserinne, konge eller dronning, fyrste eller fyrstinne, storhertug eller storhertuginne. Hele artikkelen