Lord Protector, tittel tilsvarende riksforstander, gitt til ikke-kongelige personer som utøver kongelig makt. Den er blitt kjent gjennom Oliver Cromwell, som var Lord Protector 1654–58, men hadde vært brukt tidligere, blant annet av Somerset under Edvard 6. Se protektor.