Sveinn Björnsson, islandsk statsmann, utdannet jurist, sønn av sin tids ledende islandske politiker Björn Jónsson, som var minister for Island i den danske regjering 1909–12. Han fikk hurtig en ledende stilling i Selvstendighetspartiet, som han representerte i Reykjavík bystyre 1912–20 (ordfører 1918–20) og i Alltinget 1914–16 og 1918–20. Etter at Island i 1918 var blitt en selvstendig stat i personalunion med Danmark, ble Björnsson i 1920 utnevnt til dens offisielle representant i København med tittel minister. Han beholdt denne stillingen med et avbrudd 1924–26 til den britiske okkupasjon av Island i 1940. Björnsson reiste da til Reykjavík, hvor Alltinget i 1941 valgte ham til fungerende statsoverhode med tittelen riksforstander. Ved opprettelsen av den uavhengige republikken Island i 1944 ble Björnsson valgt til landets første president, en stilling han innehadde til sin død.