Prinsregent, prins som under monarkens mindreårighet, sykdom eller fravær fra riket, styrer i hans sted. Hvis kronprinsen er regent, er hans tittel kronprinsregent.