Landbrukspolitikk

Landbrukspolitikk, de områder av et lands næringspolitikk som gjelder spesielt landbruksnæringene (jordbruk, hagebruk og skogbruk). Landbrukspolitikken legger de økonomiske, fordelingspolitiske og sosiale rammene for disse næringene. Man kan også snakke om en internasjonal landbrukspolitikk. Det beste eksempelet er EUs felles landbrukspolitikk, CAP (Common Agricultural Policy), som har til hensikt å sikre bønder i medlemslandene like konkurransevilkår.I Norge tilpasses de landbrukspolitiske virkemidlene løpende gjennom jordbruksforhandlingene mellom staten og næringsorganisasjonene i landbruket, som fører frem til jordbruksavtalen. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Reidar Almås

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Guro Djupvik

Inneholder 16 artikler: