Diskus, type av nektarier, en mer eller mindre kjøttfull, ringformet dannelse ved basis av pollenbærerne i enkelte blomster, f.eks. hos lønn.