Levekår er de ytre betingelsene mennesker lever under, og hvilke muligheter situasjonen de er i gir til å leve et godt liv.

Gode levekår kan for eksempel være at man har en god bolig, god helse og god kontakt med familie og venner. Videre kan det være at man har en jobb med godt arbeidsmiljø som også gir en god inntekt. Dårlige levekår kan for eksempel være at man er fattig og arbeidsledig og at man lever i et område med mye støy, luftforurensning og kriminalitet.

Et annet ord for gode levekår er velferd.

Måling av levekår

Levekårsundersøkelser kartlegger gjerne en rekke forskjellige indikatorer (sosiale indikatorer) som gjelder slikt som helse, utdanning, arbeid, inntekt, boligsituasjon, familie og sosialt nettverk og egenskaper ved miljøet der man bor og arbeider. Samfunnsforskere og offentlige myndigheter bruker slike undersøkelser til å finne ut hvordan levekårene er i et land som helhet, og hvordan de varierer mellom områder, grupper og individer. I Norge har Statistisk sentralbyrå gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973.

Av spesiell interesse er sosial ulikhet i levekår, altså om dårlige levekår hoper seg opp i noen deler av befolkningen, slik at bestemte grupper og individer kommer dårlig ut på mange forskjellige indikatorer. Fattigdom kan være en viktig årsak til dårlige levekår.

Det finnes mange forskjellige måter å forstå og vurdere levekår på. I praksis må man velge ut noen indikatorer blant alle de forskjellige forholdene som har betydning når man skal gjennomføre levekårsundersøkelser. Det er ikke full enighet blant fagfolk om hvilke indikatorer man bør legge vekt på. Hva som er gode levekår og hva som er viktig og relevant for å vurdere levekår er normative spørsmål som det vil være ulike meninger om både blant eksperter og andre.

Det er gjort mange forsøk på å oppsummere funnene fra levekårsundersøkelser i en indeks. Det vil si en samlet vurdering av hvor gode levekårene er enten for hvert land som helhet, eller også for grupper og enkeltindivider. Human Delevopment Index (HDI) er et kjent eksempel.

Levekår, livskvalitet og velferd

Levekårsundersøkelser er en av flere måter å vurdere velferd på. En annen type måling av velferd, er undersøkelser av livskvalitet og lykke. Da legger man vekt på hva folk selv sier om hvor godt de synes de har det. Undersøkelser av livskvalitet og lykke tar altså hensyn til folks indre, subjektive opplevelse. Levekårsundersøkelser omfatter vanligvis ikke slike spørsmål. De legger vekt på de ytre forholdene.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Barstad, Anders (2014). Levekår og livskvalitet. Vitenskapen om hvordan vi har det. Oslo: Cappelen Damm.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg