Ekspert er en spesielt dyktig eller sakkyndig person. Se hovedartikkel ekspertise.