Regelverk for representasjon av opplysninger ved symboler eller signaler. Hensikten med en kode kan være å ha en standardisert, lettkjennelig fremstilling, som f.eks. fargekoden for kaldt- og varmtvannskraner; symbolkode for vaskbarhet osv. av tekstiler; faste lyssignaler om skips bevegelser. En kode kan brukes til systematiske inndelinger av bøker, vareartikler osv. Ved kodifisering henføres artiklene til hensiktsmessige grupper og undergrupper og tildeles kodebetegnelser hvor de forskjellige elementer angir ulike inndelinger (etter art, bruksområde, oppbevaringssted osv.).